hanrapetakan olimpiada otar lezu

Անցկացվել են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլերը օտար լեզուներից

Անցկացվել են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլերը օտար լեզուներից