katoxikos usanoghner haykakan hamalsaran

Կաթողիկոսը հյուրընկալել է Հայկական համալսարանի շրջանավարտներին և ուսանողներին

Կաթողիկոսը հյուրընկալել է Հայկական համալսարանի շրջանավարտներին և ուսանողներին