varjanq tetev ardyuanberutyan qolej1

Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջում ուսումնական վարժանք է անցկացվել