ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Իրավագիտության ֆակուլտետը բացասական եզրակացություն է ներկայացրել «բարձրագույն կրթության եվ գիտության մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը ներկայացրել է կարծիք «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ՝ փաստելով, որ այն ներկայացված տ

Ավելին