ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը հայտարարում է «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ վճարովի ուսուցման ընդունելություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի՝ 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է «Իրավագիտություն» մաս

Ավելին