Պատերազմի մասնակից ուսանողները և այլ սոցիալական խմբերը կշարունակեն ստանալ ուսման վարձի զեղչ նոր կարգով

Մարտական գործողություններին մասնակից ուսանողներին, մարտական գործողությունների մասնակիցների ուսանող զավակներին, կնոջը կամ ամուսնուն, համաձայն ՀՀ կառավա

Ավելին

Ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվելու համար փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը

ՀՀ կառավարությունը ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրում Ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված համա

Ավելին