ՃՇՀԱՀ-ում թափուր տեղեր կան

Հուլիսի 19-ից ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին, ե

Ավելին

Մեկնարկում է 2021-2022 ուստարում ՄՄՈՒՀ-երի (քոլեջների) բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակման դիմումների և փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը

Սույն թվականի հուլիսի 15-ից Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում մեկնարկում է 2021-2022 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական

Ավելին

ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրը հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա վճարովի ուսուցման ընդունելություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի՝ 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է «Իրավագիտություն» մաս

Ավելին

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը հայտարարում է «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ վճարովի ուսուցման ընդունելություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի՝ 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է «Իրավագիտություն» մաս

Ավելին