hovhannes hovhannisyan eph rektor

ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյան

«ԲանՈՒԳործ» էքսպոն ԵՊՀ-ում. ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյան