ԳլխավորԼուր

ԵՊՀ-ն սպասում է իր ուսանողներին. հայտնի է առաջինկուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցը

Երևանի պետական համալսարան, ԵՊՀ

Սեպտեմբերի 1-ին ԵՊՀ-ն իր հյուրընկալ դռները կբացի՝ դիմավորելու հին ու նոր համալսարանականներին:

Առաջինկուրսեցիներին ԵՊՀ-ն կդիմավորի հետևյալ ժամանակացույցով՝

Աշխարհագրության և երկրաբանությանֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին 327 լսարանում (Երկրաբանություն), 428 լսարանում (Սերվիս), 420 լսարանում (Աշխարհագրություն), 413 լսարանում (Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ),

Աստվածաբանության ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին մասնաշենքի դահլիճում,

Արևելագիտության ֆակուլտետ — ժամը 10:00-ին Երկանյանների անվան դահլիճում (2-րդ հարկ),

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ — ժամը 10:00-ին Ե. Չարենցի անվան դահլիճում (2-րդ հարկ),

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ — ժամը 09:00-ին մասնաշենքի բակում,

Իրավագիտության ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին 208 լսարանում,

Կենսաբանության ֆակուլտետ — ժամը 10:00-ին 301 լսարանում (Կենսաբանություն ), ժամը 12:00-ին 301 լսարանում (Կենսաքիմիա, Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա),

Հայ բանասիրության ֆակուլտետ — ժամը 10:00-ին մասնաշենքի դահլիճում,

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին 206, 133 և 241 լսարաններում,

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին Պալեանների անվան դահլիճում,

Պատմության ֆակուլտետ — ժամը 11:00-ին մասնաշենքի դահլիճում,

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին 413 լսարանում,

Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ — ժամը 13:00-ին Ե. Չարենցի անվան դահլիճում,

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին 224 լսարանում,

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ -14:30-ին Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնում և 304 լսարանում,

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին մասնաշենքի դահլիճում,

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին ֆակուլտետի դեկանատում,

Քիմիայի ֆակուլտետ — օգոստոսի 31-ին՝ ժամը 13:30-ին, 213 լսարանում,

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ — ժամը 09:30-ին Կոնֆերենց դահլիճում,

Ֆարմացիայի ինստիտուտ — ժամը 09:30-ին 334 լսարանում,

Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն — ժամը 11:00-ին 203 լսարանում:

ԵՊՀ ֆակուլտետները տեղակայված են հետևյալ մասնաշենքերում՝

1-ին ուսումնական մասնաշենք — Քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներ, Ֆարմացիայի ինստիտուտ,

2-րդ ուսումնական մասնաշենք — Իրավագիտության, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ,

3-րդ ուսումնական մասնաշենք — Ֆիզիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետներ,

4-րդ ուսումնական մասնաշենք — Սոցիոլոգիայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետներ,

5-րդ ուսումնական մասնաշենք — Կենսաբանության ֆակուլտետ,

6-րդ ուսումնական մասնաշենք — Պատմության, Աստվածաբանության ու Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետներ,

7-րդ ուսումնական մասնաշենք — Արևելագիտության, Ժուռնալիստիկայի, Ռուս բանասիրության ու Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետներ,

8-րդ ուսումնական մասնաշենք — Հայ բանասիրության, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետներ, Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն:

Comment here