ԳլխավորԼուր

Հայագիտական ամբիոն և կենտրոն` Մադրիդի և Մասարիկի համալսարաններում

2022 թ. նոյեմբերին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը ստորագրել է հուշագրեր Բռնոյի Մասարիկի (Չեխիա) և Մադրիդի ինքնավար (Իսպանիա) համալսարանների հետ: Հուշագրերը ստորագրել են Իսպանիայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սոս Ավետիսյանը և Չեխիայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Հովակիմյանը:

Համաձայն հուշագրերի՝ ՀՀ պետական ֆինանսավորմամբ Մադրիդի համալսարանում հիմնադրվում է Իսպանիայում առաջին հայագիտական ամբիոնը՝ Աշխարհագրության և պատմության ֆակուլտետի կառուցվածքում, իսկ Բռնոյում՝ հայագիտական կենտրոնը: Երկու կառույցներն էլ ստեղծվել են Հայաստանի մասին ճանաչողության բարձրացման, հայ ժողովրդի պատմության և քաղաքականության ուսումնասիրման, հայոց լեզվի տարածման և հայկական մշակույթի հանրահռչակման նպատակով։

Բռնոյի Մասարիկի համալսարանում նախատեսված է հայերենի դասավանդում: Մադրիդի համալսարանում առաջին անգամ փորձ է արվում դասավանդելու «Երկրագիտություն» (Հայաստանի) առարկան՝ իսպաներենով: Ծրագիրը մշակել և Մադրիդի համալսարանին է տրամադրել Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության ամբիոնը (հեղ.՝ ք.գ.թ., դոց. Նարեկ Գալստյան և ք.գ.դ., պրոֆ. Աշոտ Ալեքսանյան): Կողմերի համոզմամբ՝ սույն առարկան կարող է ապահովել ավելի լայն լսարան և տալ պատկերացումներ Հայաստանի և հայ մշակույթի մասին:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը հետևողական աշխատանք է իրականացնում օտարերկրյա պետությունների համալսարաններում, թանգարան-ինստիտուտներում և կենտրոններում հայերենի ու հայագիտական առարկաների դասավանդման, ինչպես նաև հայագիտական հետազոտությունների խթանման ուղղությամբ:

Ըստ այդմ՝ արտերկրում գործող մեկ տասնյակից ավելի հայագիտական կենտրոններ ՀՀ պետական բյուջեից ստացել են ֆինանսավորում: Ծրագրի իրագործման նպատակով պետական բյուջեից ֆինանսավորումը հիմնականում իրականացվում է տվյալ համալսարանի և ՀՀ դեսպանությունների միջև կնքված հուշագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա։