Մեկնարկում է 2021-2022 ուստարում ՄՄՈՒՀ-երի (քոլեջների) բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակման դիմումների և փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը

Սույն թվականի հուլիսի 15-ից Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում մեկնարկում է 2021-2022 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական

Ավելին