ԳլխավորԼուր

ԲՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույցները

Բրյուսովի պետական համալսարանը ներկայացնում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույցները՝ ըստ ֆակուլտետների։

Կարող եք անցնել հղումներով և ծանոթանալ ձեր ֆակուլտետին և կուրսին համապատասխանող ժամանակացույցին։

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Comment here