hpmh nane petrosytanc lavaguyn usanogh 2022 rektor2

ՀՊՄՀ 2022 թվականի լավագույն ուսանող Նանե Պետրոսյանցն ու ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը

ՀՊՄՀ 2022 թվականի լավագույն ուսանող Նանե Պետրոսյանցն ու ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը