ԳլխավորԼուր

Հայտնի են ՀՊՏՀ հեռակա 2-րդ կուրսում կրթությունը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարածներ անունները

ՀՊՏՀ, տնտեսագիտական համալսարան

Հայտնի են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 752-Ն որոշմամբ հաստատված «Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգի» համաձայն «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի «ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «կառավարում (ըստ ոլորտի)», «հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» և «շուկայագիտություն (մարքեթինգ)» մասնագիտություններով կրթությունը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած ՀՀ նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտ հանդիսացող հավակնորդների անունները։

«Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ «Կառավարում (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։  «Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Comment here