EcoServ eph ecohamakarg meknark

«EcoServ» նախագծի ղեկավար, Վիեննայի բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների համալսարանի պրոֆեսոր Վերենա Ռադինգեր-Փիիրը

«EcoServ» նախագծի ղեկավար, Վիեննայի բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների համալսարանի պրոֆեսոր Վերենա Ռադինգեր-Փիիրը