ԳլխավորԼուր

Հայտնի են ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի համալսարանական անդամները

ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստին ձևավորված հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Պետրոսյանը հրապարակել է փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները, ըստ որոնց՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համալսարանական անդամներ ընտրվեցին՝

• Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարուժան Աթաբեկյանը,

• Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու Մխիթար Գաբրիելյանը,

• Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նարինե Խաչատրյանը,

• Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աննա Փոլադյանը,

• Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հայկ Քոչարյանը:

Comment here