ԳլխավորԼուր

2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարանների նոր դասագրքերի և ուսումնական նյութերի հղումներ

Դասագիրք

Հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրման գործընթացով պայմանավորված` ՀՀ դպրոցների 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում ուսուցումն իրականացվում է նոր ստեղծված դասագրքերով:

Ստորև ԿԳՄՍ նախարարությունը ներկայացրել է վերոնշյալ դասարանների դասագրքերի և ուսումնական նյութերի հղումները, որոնք տեղադրված են նաև Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի «Պաշարների շտեմարանում»:

2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարանների որոշ առարկաների (2-րդ դասարանում՝ «Ռուսաց լեզու», 5-րդ դասարանում՝ «Ռուսաց լեզու», «Ֆրանսերեն», «Իմ հայրենիք», «Կերպարվեստ», 7-րդ դասարանում` «Ռուսաց լեզու», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն» «Կերպարվեստ», «Արվեստ», «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն») համար նոր չափորոշչին համապատասխան դասագրքեր չեն ստեղծվել` պայմանավորված փորձագիտական դրական եզրակացություն չստանալու կամ հայտեր չլինելու հանգամանքով:

Այս առարկաների ուսուցումը դպրոցներում կազմակերպվելու է նախկին դասագրքերով և Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) կողմից մշակված, Տավուշի մարզում փորձարկված ուսումնական նյութերով, որոնց հղումները նույնպես ներկայացված են:

2-րդ դասարան

«Մայրենի»՝ https://lib.armedu.am/article/15288 , https://lib.armedu.am/article/15290

«Մաթեմատիկա»՝ https://lib.armedu.am/article/15284, https://lib.armedu.am/article/15282

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15274

«Ես և շրջակա աշխարհը»՝ https://lib.armedu.am/article/15270, https://lib.armedu.am/article/15332

«Երաժշտություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15266, https://lib.armedu.am/article/15263

«Կերպարվեստ»՝ https://lib.armedu.am/article/15278

«Տեխնոլոգիա»՝ https://lib.armedu.am/article/15297

«Շախմատ»՝ https://lib.armedu.am/article/15294

«Ռուսաց լեզու»` (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1mSqZMh20UxAS0Y0bO48GTG83qXA43vfQ

5-րդ դասարան

«Մայրենի»՝ https://lib.armedu.am/article/15291, https://lib.armedu.am/article/15290

«Մաթեմատիկա»՝ https://lib.armedu.am/article/15285

«Անգլերեն»՝ https://lib.armedu.am/article/15264, https://lib.armedu.am/article/15262

«Տեխնոլոգիա»՝ https://lib.armedu.am/article/15287, https://lib.armedu.am/article/15286

«Ֆիզկուլտուրա»՝ https://lib.armedu.am/article/15289

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15283

«Գերմաներեն» https://lib.armedu.am/article/15272

«Բնություն» https://lib.armedu.am/article/15267, https://lib.armedu.am/article/15293

«Երաժշտություն» https://lib.armedu.am/article/15279, https://lib.armedu.am/article/15275

«Ռուսաց լեզու»՝ (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1uTNwP1ga_UXbZ9yVYRWJM76aMiOwV30x

«Ֆրանսերեն»` (ուսումնական նյութեր)

https://docs.google.com/document/d/1-fJXUc3B_wcTF-4b22QzcF_9PBcbuhfx/edit?amp;ouid=105306885531556822445&rtpof=true&sd=true

«Իմ հայրենիք»` (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/18SA4-mfG2IlkarvXD2jIPtFBAEzXbAqv «Կերպարվեստ»` (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1Xn-O0_obnKKOErwyWCSqPrvUsbRhrBbP

7-րդ դասարան

«Հայոց լեզու»՝ https://lib.armedu.am/article/15328, https://lib.armedu.am/article/15326

«Գրականություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15308

«Հանրահաշիվ»՝ https://lib.armedu.am/article/15333

«Երկրաչափություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15321, https://lib.armedu.am/article/15321

«Անգլերեն»՝ https://lib.armedu.am/article/15302

«Հայոց պատմություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15331

«Համաշխարհային պատմություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15325, https://lib.armedu.am/article/15324

«Հասարակագիտություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15338, https://lib.armedu.am/article/15337

«Ֆիզիկա»՝ https://lib.armedu.am/article/15346

«Աշխարհագրություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15303

«Քիմիա»՝ https://lib.armedu.am/article/15344, https://lib.armedu.am/article/15344

«Կենսաբանություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15449, https://lib.armedu.am/article/15322

«Երաժշտություն»՝ https://lib.armedu.am/article/15311

«Ռուսաց լեզու»՝ (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1kp4lNeaQsFPSfPzD0nvbseNyUKe-WzkD

«Կերպարվեստ»՝ (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1hntez_UrHSvZ72Owz51PHwiH1ynPIrCt

«Արվեստ»՝ (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1q-buZr16y1iP4dH2NAZeVcJh54dhdiGF

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն»՝ (ուսումնական նյութեր)

https://drive.google.com/drive/folders/1UBrKRiD0hZfKphr0lGv98AxAUaHnwvT2